(Ne)tušené souvislosti  - 10 let dobrodružství vápna a písku e-publikace

Vážení a milí,

na konci roku 2022 se nám, autorkám projketu, konečně podařilo dokončit ohlédnutí za 10 lety společné práce na našem popularizačním projektu. V průběhu práce se bohužel ukázalo, že ohlédnutím projekt i končí. Je to pro nás věc nelehká, protože ukončit věci, které Vás baví a máte je rádi není snadné. O to víc Vám chceme za spoluvytváření projektu poděkovat a připomenout Vám jej touto e-publikací. Děkujeme Vám. 

Měly jsem (Ne)tušené souvislosti rády, měly jsem Vás rády, naše příznivce, spolutvůrce, bez kterých by náš projekt ztrácel jakýkoliv smysl. Věříme, že Vás naše publikace potěší a třeba Vás i vtáhne zpět na místa, která jste s námi navštívili a k zážitkům, které jsme společně prožili. I když projekt končí, Vaše znalosti a zkušenosti budou trvat a trvat budou i omítky, které jsme společně nahodili.

Mějte se krásně!

Dáša a Gábina

 

2021

Popularizační videa na téma  "Práce s vápennými materiály"

Jako náhrada za zrušené letní školy památkové technologie, v důsledku výskytu onemocnění COVID -19 a s ním spojenými opatřeními, vznikla v rámci projektu (Ne)tušené sovislosti série  devíti popularizačních videí na téma "Práce s vápennými materiály".
 
Natáčelo se v průběhu července 2020 na státním zámku v Uherčnicích a nyní jsou videa připravena ke shlédnutí na adrese https://www.youtube.com/watch?v=f9EPqMP5d0s&list=PLZgJmohI4Y6cwCAdiMilEADW33oUF7RHA.
Věříme, že tuto aktivitu přivítáte a těšíme se na Vaše ohlasy na tento počin.
 
Série videí vznikla mimo jiné s cílem popularizovat výsledky výzkumné činnosti NPÚ v oblasti stavebních řemesel a výzkumu historických vápenných materiálů. Cyklus je současně základním a stručným návodem pro řemeslníky i laiky, ale i památkáře, projektanty a architekty, kteří navrhují opravy stavebních památek a historikých staveb s využitím vápenných materiálů či práce na stavbě dozorují. Představuje také letní školy práce s vápnem, které se vápnu a jeho využití při opravě nejen historických staveb věnují do větší hloubky.

Letní škola památkové technologie pro pokročilé  - zrušeno vzhledem k situaci s COVD -19        

Téma: Záchrana  a doplňování vápenných omítek

Škola se bude věnovat obnově omítky ohradní zdi štěpnice Státního zámku Uherčice. Specifikem bude příprava vápenných malt, omítek  a konsolidantů přímo na místě. Náplní školy bude vyhodnocení stavu zdiva, návrh postupu prací, záchrana dochovaných a doplnění nových ploch omítek. Lektoři školy jsou prof. Ing. arch. akad. Arch. Václav Girsa, vedoucí ústavu památkové péče FA ČVUT a Ing. Dagmar Michoinová, PhD., vedoucí odboru technologické laboratoře NPÚ, autoři mezinárodně oceňovaného konzervačního postupu záchrany historických vápenných omítek.

 

Škola je určena pro vlastníky historických staveb, řemeslníky, restaurátory, projektanty a architekty působící na poli záchrany historických staveb, památkáře, studenty oborů dotýkajících se ochrany památek a další zájemce.

Podmínkou účasti je absolvování základní úrovně školy z předchozích let.

 

V případě zájmu o účast prosím pošlete vyplněnou závaznou přihlášku na e-mailovou adresu: setunska.gabriela@npu.cz.  Děkujeme a těšíme se na Vás.

Pohled na průběh letní školy v roce 2019 naleznete ve Fotogalerii a více o školách a předchozích aktivitách se dozvíte v našem Archivu.  

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Ing. Gabriela Setunská

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
+420257010321 +420725358475
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B setunska.gabriela@npu.cz